Projekt „Schulbrücke Europa“

Projekt „Schulbrücke Europa“

Poznaj históriu Európy a rozmýšľaj nad jej budúcnosťou

Žiaci tretieho ročníka jazykovej triedy sa každoročne zúčastňujú medzinárodného projektu „Schulbrücke Europa“, ktorý sa koná v rôznych nemeckých mestách, prevažne v meste Weimar a Heidelberg. Ide o jediný európsky projekt v nemeckom jazyku svojho druhu, na ktorom sa stretávajú stredoškoláci z Nemecka, Poľska, Rumunska, Južného Tirolska, Švédska, Dánska, Francúzska, Holandska a Slovenska a diskutujú v multinárodných skupinách o pojmoch národ a Európa z hľadiska kultúry, vzdelania, ľudských práv, hospodárstva a mieru. Poznávajú dejiny Európy a zamýšľajú sa nad jej budúcnosťou.

Ako sa pripravujú žiaci na projekt?

Na projekt sa žiaci pripravujú už doma. Ich prvou úlohou je prečítať Reader, ktorý ponúka články filozofického rázu o dejinách Európy, analyzuje pojmy štát a národ, ale uvažuje aj o utópii.

Ďalšou úlohou je predstaviť školu, mesto a krajinu pomocou prezentácie alebo plagátu, v scénickej hre stvárniť generačné rodinné príbehy s použitím autentických materiálov (napr. listy, fotografie, spomienkové predmety) a vybrať 3 pamätné miesta a 3 osobnosti rodnej krajiny, ktoré predstavia ostatným účastníkom. Je to úžasná skúsenosť, keď zistíme, že v priebehu pár hodín sa nám pred očami odohrali v živej podobe dejiny Európy. Veľkej obľube sa teší medzinárodný bufet, kde má každá krajina možnosť predstaviť národné jedlá a nápoje a následne ochutnať dobroty iných krajín.

Rámcový program projektu je doplnený o športové aktivity, poznávanie okolia a ochutnávanie regionálnej kuchyne. Po náročných aktivitách vo workshopoch sa žiaci tešia na „Kaffee und Kuchen“.

Projekt „Schulbrücke Europa“ prebieha pod záštitou nemeckých nadácií, a to Deutsche Nationalstiftung“, „Robert-Bosch-Stiftung“ a „Europäische Jugendbildungsstätte Weimar“ a naša veľká vďaka patrí hlavným a zanieteným lektorom, ktorými sú každoročne Dr. Frithjof ReinhardtThomas von der Gönna.