Mobilita v Mníchove

Mobilita v Mníchove

Mobilita učiteľov/zahraničná stáž je pre nás príležitosťou získať nové skúsenosti 🙂
Naša zástupkyňa Ľudmila Sušková sa v novembri zúčastňuje štipendijného hospitačného pobytu na Gymnáziu Erasma Grassera v nemeckom Mníchove, za ktorý vďačí KMK a PAD. V rámci troch týždňov má možnosť spoznať školský systém v Bavorsku, hospitovať na hodinách mnohých učiteľov, pozorovať prácu žiakov na hodinách aj pri mimoškolských aktivitách. Ide o G8 a G9, teda 8- a 9-ročné gymnázium, ktoré má cca 1200 žiakov a 104 učiteľov, okrem toho cca 30 učiteľov – „referendárov“, teda začínajúcich učiteľov. Na prvý pohľad prekvapí počet bicyklov pred školou, pretože mnohí žiaci a učitelia prichádzajú do školy na bicykli. Rozdielov je pomerne veľa, o tých porozpráva po návrate. Servus aus München.