Schulbrücke Europa in Jena 2019

Schulbrücke Europa in Jena 2019

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka jazykovej triedy sa zúčastnili 3.10.-11.10. 2019 medzinárodného projektu „Schulbrücke Europa“, ktorý sa konal v nemeckom meste Jena, v spolkovej krajine Durínsko. Počas tohto projektu sa stretli stredoškoláci z Nemecka, Rumunska, Tirolska, Francúzska a Slovenska a diskutovali v multinárodných skupinách o pojmoch národ a Európa z hľadiska kultúry, vzdelania, ľudských práv, hospodárstva a mieru. Poznávali dejiny Európy a zamýšľali sa nad jej budúcnosťou.

Na projekt sa žiaci pripravovali už doma. Ich úlohou bolo predstaviť školu, mesto a krajinu pomocou prezentácie alebo plagátu, v scénickej hre stvárniť generačné rodinné príbehy s použitím autentických materiálov (napr. listy, fotografie, spomienkové predmety).

Veľkej obľube sa tešil medzinárodný bufet, kde má každá krajina možnosť predstaviť národné jedlá a nápoje a následne ochutnať dobroty iných krajín.

Rámcový program projektu bol doplnený o športové aktivity, poznávanie okolia a ochutnávanie regionálnej kuchyne. Po náročných aktivitách vo workshopoch sa žiaci tešia na „Kaffee und Kuchen“.

Projekt „Schulbrücke Europa“ prebiehal pod záštitou nemeckých nadácií, a to Deutsche Nationalstiftung“, „Robert-Bosch-Stiftung“ a „Europäische Jugendbildungsstätte Weimar“ a naša veľká vďaka patrí hlavným a zanieteným lektorom, ktorými boli Dr. Frithjof Reinhardt a Steve Eichler.