Projekt „Schulbrücke Europa“

Projekt „Schulbrücke Europa“

Poznaj históriu Európy a rozmýšľaj nad jej budúcnosťou

Žiaci tretieho ročníka jazykovej triedy sa zúčastňujú každý rok medzinárodného projektu „Schulbrücke Europa“, ktorý sa koná v rozličných nemeckých mestách ako napr. Jena, Weimar a Heidelberg. Počas tohto projektu sa stretávajú stredoškoláci z Nemecka, Rumunska, Tirolska, Francúzska, Švédska, Dánska, Holandska a Slovenska, aby diskutovali v multinárodných skupinách o histórii, prítomnosti a budúcnosti Európy. Zanieteným lektorom a organizátorom je každý rok Dr. Frithjof Reinhardt.

Na projekt sa žiaci pripravujú už doma a v škole. Ich úlohou počas úvodných dní projektu je predstaviť naše gymnázium, mesto Michalovce a našu krajinu pomocou prezentácie alebo plagátu. V scénickej hre stvárňujú generačné rodinné príbehy s použitím listov, fotografií a spomienkových predmetov. Súčasťou projektu je aj večerný medzinárodný bufet, kde má každá krajina možnosť predstaviť národné jedlá, sladkosti a nápoje.

Žiaci majú možnosť rozšíriť si poznatky o histórii Európy v rôznych oblastiach, tvoria jej časovú os a zamýšľajú sa nad víziami, ako by mala Európa vyzerať. Počas projektu sa zúčastňujú aj na športových aktivitách, spoznávajú mesto a ochutnávajú regionálnu kuchyňu.

Projekt žiakom ponúka aj zlepšenie svojich jazykových zručností, spoznanie iných kultúr, nadväzovanie nových priateľstiev, získanie cenných poznatkov a skúseností.