Modelový parlament UN

2. ročník Modelového parlamentu GPH

V dňoch 17. – 18. 12. 2019 na našej škole prebiehal Modelový parlament OSN známy pod názvom GPHMUN.

Témou zasadnutia bol izraelsko – palestínsky konflikt, ktorý z pozícií jednotlivých krajín rieši 28 žiakov našej školy. V 14 družstvách hľadali možné návrhy na jeho vyriešenie. Rokovacím jazykom bola angličtina, takže žiaci precvičili svoje znalosti a doplniť slovnú zásobu o odborné pojmy. Celý priebeh zasadnutia viedli secretary general Martin Tima z 3.E a deputy Patrick Hebbecker zo 4.F.

Diplomati, zástupcovia jednotlivých krajín (študenti), hľadali možné riešenia palestínsko – izraelského konfliktu. Druhý deň delegáti pracovali na prijatí rezolúcie.

Boli predložené tri rezolúcie, ktoré navrhli zástupcovia Palestíny, Izraela a Egypta. Následne Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu Palestíny.
Účastníci zasadnutia parlamentu získali certifikát. Vyhodnotení boli aj najlepší delegáti zasadnutia. Tentokrát to bol Martin Gabriel Hájnik (3.A) a Sebastián Kala (3.A), ktorí zastupovali štát Izrael.
Cieľom dvojdňovej konferencie bolo podnietiť u študentov vzdelávanie a diskusie o aktuálnych problémoch, medzinárodných vzťahoch a diplomacii. Žiaci si počas dvoch dní vyskúšali na vlastnej koži, aké je to byť v úlohe diplomata. Rokovanie prebiehalo v anglickom jazyku.
Ďakujeme všetkým účastníkom za úspešný priebeh tohto podujatia. Veľké poďakovanie patrí organizátorom a pomocníkom, hlavne Martinovi Timovi (3.E), Sofii Frederike Hajdúkovej (3. D) a Patrikovi Hebbeckerovi (4.F) 👏 klobúk dole 👍 za koordináciu ďakujeme pani profesorke Vasiľkovej a pani Herbecovej.

Pozrite si fotogalériu>>>>

1. ročník modelového parlamentu UN

V dňoch 6.-8.2.2019 sa na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach uskutočnila súťaž pod názvom GPH MUN alebo “Model United Nations” (Modelové zasadnutie Organizácie spojených národov). Projektu sa zúčastnili aj študenti z Gymnázia arm. gen. L. Slobodu v Humennom, Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou, Gymnázia Komenského v Trebišove, Spojenej školy (Gymnázia) v Sečovciach a Gymnázia Šrobárova v Košiciach.

Modelové OSN – MUN je náučná simulácia určená pre študentov stredných a vysokých škôl, kde si môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké je to byť v roli diplomata. Zároveň prehlbujú svoje poznatky z medzinárodných vzťahov, zákona, anglického jazyka a pomáhajú študentom chápať momentálnu geopolitickú situáciu vo svete. Každému účastníkovi je pridelená jedna členská krajina, ktorú reprezentuje ako delegát. Študenti sú ďalej rozdelení do skupín (komisií),  z ktorých každá hľadá „rezolúcie“ (riešenia) na vopred pridelenú tému. Benefitom pre žiakov je aj fakt, že posilňujú svoje jazykové kompetencie, pretože celé tri dni rokovali v anglickom jazyku.

Počas GPH MUN 2019 študenti vo svojich komisiách riešili problematiku drogovej vojny v Mexiku, svetovú chudobu, znečistenie oceánov a krízu na Ukrajine . Porady, debaty, písomné práce a prejavy pomáhali počas týchto troch dní vytvoriť čo najlepšie rezolúcie, na ktorých sa zhodnú všetky zúčastnené krajiny, teda študenti, ktorí sú delegátmi týchto krajín. Samozrejme, všetci delegáti musia mať detailne preštudované politické témy a postavenia krajín, aby mohli čo najobjektívnejšie posúdiť jednotlivé rezolúcie a vytvoriť najvhodnejší kompromis.

Ako každá súťaž, aj GPH MUN 2019 mala svojich víťazov. V ekonomickej komisii, ktorú usmerňovali S. A. Kuipers a M. Hartwich, cenu za najlepšieho delegáta získal J. Šepták (Gymnázium Trebišov)  a ocenený bol aj K. Tomáš (Gymnázium Pavla Horova ). V tejto komisii vytvárali rezolúciu problematiky svetovej chudoby. Ekologickú komisiu s témou „Znečistenia oceánov východnej Ázie“ mali na starosti S. Szántová a A. Synčáková. Najlepším delegátom v tejto komisii bola L. Harmóciová (Gymnázium Pavla Horova ) a ocenený bol aj M. Lejko (Gymnázium arm. gen. L. Slobodu Humenné ) .Tím bezpečnostnej komisie pozostával zo S. F. Hajdukovej a M. Timu, ktorí so svojimi delegátmi rokovali o kríze na Ukrajine. Najlepším delegátom sa stal M. Kohút (Gymnázium Trebišov) a ocenený bol aj P. Borovský (Gymnázium arm. gen. L. Slobodu Humenné). Drogová vojna v Mexiku bola hlavnou témou a na rokovaní sa podieľali všetci organizátori a delegáti. Prvú cenu v tejto komisii získal tím delegátov v zostave S. Kvaková, K. Tomáš a P. Horný (Gymnázium Pavla Horova).

Vedenie Gymnázia Pavla Horova podporuje realizáciu nápadov svojich študentov v každej oblasti. Na organizácii a zabezpečení súťaže, ktorá sa konala pod záštitou Gymnázia Pavla Horova, sa podieľali samotní gymnazisti a pedagogický dozor. Ohlasy boli veľmi pozitívne. Študenti aj pedagógovia vyjadrili prekvapenie z toho, na akej úrovni bola súťaž realizovaná a porovnateľná s realitou. Ďakujeme všetkým gymnáziám, ktoré prijali naše pozvanie, za podporu a profesionalitu pri riešení globálnych problémov. Tešíme sa na stretnutie o rok na 2.ročníku MUN GPH.

Fotogalériu z celého podujatia >>>>

Michaela Hartwich,  Svetlana Szántová

Naša škola realizuje zasadanie Modelového parlamentu Spojených národov pod názvom: GPH Model United Nations 2019 v dňoch 6. – 8. 2. 2019.

Všetky potrebné dokumenty na prípravu na zasadanie parlamentu si môžete stiahnuť: