Modelový parlament UN 2019

V dňoch 6. – 8. 2. 2019 sa na našej škole uskutočnil 1.ročník Modelového zasadnutia OSN GPHMUN 2019. Sme radi, že naše pozvanie prijali žiaci  z gymnázia Trebišov, Vranov nad Topľou, Šrobárova Košice, Sečovce a Humenné. Práve účasť našich žiačok na Modelovom európskom parlamente v Humennom v roku 2017 odštartovala aktivity tohto charakteru na našom gymnáziu a viedla až k dnešnému podujatiu.

Naša pani riaditeľka Mgr. Katarína Olšavová podporuje študentov a dáva zelenú takýmto aktivitám, naši kolegovia, ktorí dohliadajú a pomáhajú organizačne, PaedDr. Gabriela Vasiľková a Mgr. Anton Michalka.

Na modelovom zasadnutí Organizácie spojených národov – GPHMUN 2019 dostávajú mladí študenti priestor vyjadriť svoje názory, myšlienky a argumenty k súčasnej geopolitickej situácii vo svete. Cieľom trojdňovej konferencie bolo podnietiť vzdelávanie a diskusie o aktuálnych problémoch a výzvach, medzinárodných vzťahoch a diplomacii.

Témy pre diskutérov boli rozdelené do troch oblastí, ktoré sú zamerané na vojnu na Ukrajine, znečisťovanie oceánov a extrémnu chudobu.

Všetky rokovania prebiehali v angličtine.

Téma OSN rezonovala v slovenských médiách od septembra 2017 do septembra 2018 častejšie aj preto, že vo funkcii predsedu 72. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN pôsobil  šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák, ktorý hovorí o nevyhnutnosti zapojenia sa mladých ľudí do verejného života:

„Politici musia prestať hovoriť o mladých, a začať s nimi hovoriť. Musia prestať hovoriť o tom, že im dajú možnosť vyjadriť svoj názor, a začať ich názory počúvať. A musia prestať hovoriť o ich budúcej úlohe, keď potrebujeme, aby túto úlohu plnili už dnes.“

Sme presvedčení, že z našich študentov vyrastá nová generácia zodpovedných mladých ľudí, ktorým záleží na svojej budúcnosti a z ktorých jedného dňa  vyrastú možno aj budúci politici.

Mgr. Ľudmila Sušková