Nemecký jazykový diplom DSD

Od roku 2006 patrí naše gymnázium do systému DSD-škôl a naši žiaci majú možnosť vykonať Nemecký jazykový diplom na dvoch úrovniach, a to DSD I na úrovni A2/B1 a DSD II na úrovni B2/C1 podľa Európskeho referenčného rámca. Skúška zahŕňa štyri rovnako dôležité časti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomná komunikácia a ústna komunikácia. Naši žiaci môžu skúšku DSD I vykonať v treťom ročníku. V jazykových triedach sa na príprave podieľa okrem slovenských učiteľov aj nemecký lektor. Nemecký jazykový diplom prvého a druhého stupňa prebieha pod záštitou organizácie ministerstiev kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko – „Stálou konferenciou ministerstva kultúry“.

Písomné DSD I a DSD II skúšky vyhodnocujú špecializované komisie v Centrále zahraničného školstva (ZfA) v nemeckom Kolíne. Ústne DSD I a DSD II skúšky sú posudzované internou komisiou gymnázia, ktorú tvoria vyškolení vyučujúci nemeckého jazyka. Pri ústnej DSD II skúške zastáva funkciu predsedu komisie nemecký lektor.

Nemecký jazykový diplom absolvuje ročne viac ako 70 000 uchádzačov z vyše 70 krajín sveta.

Tento certifikát je často považovaný za dôkaz pokročilých znalostí nemeckého jazyka potrebných pre štúdium na nemeckých, rakúskych, ale aj slovenských vysokých školách. Je akceptovaný aj na pracovnom trhu a uznávaný v kruhoch nemeckého priemyslu. Skúška je nemeckou stranou organizovaná úplne bezplatne a doklad o skúške Nemeckého jazykového diplomu je nemeckým dokumentom, ktorý podpíše a odovzdá žiakom veľvyslanec Nemecka.

DSD diplomy

Bilancia odovzdaných diplomov DSD na našom gymnáziu je každoročne veľmi úspešná. Táto jazyková skúška  zahŕňa štyri dôležité časti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písomnú a ústnu komunikáciu. Nemecký jazykový diplom DSD II žiaci získavajú na úrovni C1  resp. B2, DSD I  na úrovni B1 a A2. Získané diplomy otvárajú našim žiakom dvere pri programoch Erasmus+ počas štúdia na vysokej škole, ale aj pri uplatnení na trhu práce.