Projekt Bulldog

BULLDOG

  Anti-bullying game – projekt Erasmus http://bulldogproject.eu/index.html

BULLDOG  – projekt spolufinancovaný z programu Európskej únie ERASMUS + SPORT bol realizovaný v období 2020 – 2022.

Hlavným cieľom projektu bolo predchádzať šikanovaniu, diskriminácii a intolerancii v tímovom športe a bojovať proti nemu vývojom veľkej inovatívnej hry proti šikanovaniu, hry BULLDOG, pomocou moderných technológií a činnosťami zameranými proti šikanovaniu na športových ihriskách.

CIELE:

A) ZASTAVIŤ ŠIKANOVANIE V ŠPORTE 

 • Mladí športovci sú zraniteľní voči šikanovaniu a môžu byť týranou obeťou, ktorá trpia tajne. Mladí športovci s predispozíciou k agresívnemu správaniu a športovci, ktorí môžu fungovať ako vzory pri hraní rolí.

B) DISKRIMINÁCIA

 • Vzdelávať mladých športovcov, rodičov a trénerov a organizovať hry proti šikanovaniu v športových areáloch;
 • podporovať účasť obetí šikanovania v kolektívnych športoch,
 • zvyšovať povedomie o všetkých druhoch netolerantného správania v športe; a
 • uľahčiť online komunikáciu obetí šikanovania s trénermi a odborníkmi.

CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • mladí adolescentní športovci (vo veku 9 – 19 rokov),
 • ich rodičia,
 • tréneri, učitelia športu atď.,
 • športové federácie, športové združenia, školy a univerzitné tímy z RO, EL, IT, IE, PT, SK a celej Európy.

CIEĽOVÉ ŠPORTY:

 • Futbal a iné kolektívne športy.

Intelektuálne výstupy

 • 6 aplikácií pre Android a iOS mobily a tablety v šiestich jazykových verziách (EN, RO, IT, EL, PT, SK)

Aplikácie obsahujú:

 1. Hodnotiaci test (otestujte pocity používateľov voči šikanovaniu / schopnosti reagovať / sebavedomie)
 2. Vzdelávacia hra (vzdelávať používateľa, informovať o možnostiach obrany)
 3. Hodnotiaca hra (vyhodnotiť získané vedomosti)

 

 • PEDAGOGICKÉ MATERIÁLY pre druhú časť BULLDOG (BULLDOG IN SPORTTS GROUNDS) vrátane:

a) Pokyny pre trénerov / učiteľov

b) Pedagogický materiál, ktorý sa má použiť počas aktivít proti šikanovaniu:

 1. Otázky na brainstorming
 2. scenáre riešenia problémov
 3. karty príbehov
 4. informačné karty podľa vekových skupín, ktoré sa majú použiť počas aktivít proti šikanovaniu

Medzinárodný tím

Stretnutie projektového tímu

Prvé stretnutie nášho tímu sa konalo v Aténach v Grécku. Našu školu reprezentovala pani Mgr. Dagmar Herbecová.

18.10.2021 sa v talianskom meste Padova uskutočnilo koordinačné stretnutie v rámci Bulldog. Zúčastnil sa ho Mgr. Jordán Dorič. Predmetom stretnutia bol progres projektových aktivít a ich realizácia.

Ako funguje hra Bulldog

Výstupy: Každá hra BULLDOG bude trvať minimálne dva dni. Podľa potrieb môžu športové združenia a školy zorganizovať viac aktivít proti šikanovaniu v športových areáloch, pretože celkové aktivity zamerané na boj proti šikanovaniu, ktoré vyvíja náš projekt, budú 60 a maximálna odporúčaná denná aktivita bude 6.

 • Počet účastníkov v každej hre BULLDOG: maximálne 30 mladých športovcov
 • Vyžaduje sa súhlas rodičov
 • Každý účastník musí mať smartphone a stiahnuť si aplikáciu BULLDOG vo svojej jazykovej verzii EN, EL, RO, IT, PT, SK.
 • Trvanie: Maximálne 60 minút (20 minút pre každú časť našej mobilnej aplikácie). Ak je veková skupina veľmi mladá, učitelia / tréneri sa môžu rozhodnúť rozdeliť digitálne sedenia na dva dni.
 • Hra začína nasledovne:  Používateľ (dospievajúci športovec) musí odpovedať na krátke otázky pomocou odpovedí na výber z viacerých odpovedí na základe formátu Testovacieho testu s použitím ilustrovaného a atraktívneho pozadia a rozloženia. Test bude zahŕňať:
 1. test osobnosti obsahujúci otázky, ktoré odhalia pocity a tajné myšlienky používateľa voči jeho spoluhráčom, trénerom a fanúšikom, jeho možnú reakciu na šikanovanie alebo vyvolávanie incidentov, jeho úroveň sebavedomia atď.
 2. Sociometrický test obsahujúci otázky týkajúce sa sociálneho kontextu, v ktorom dochádza k šikanovaniu. Analyzuje sa päť faktorov: viktimizácia, prijatie, prosocialita, stiahnutie z trhu a agresivita. Na konci testu má užívateľ možnosť podeliť sa o výsledky hodnotenia so svojím trénerom. Výsledky testu nebudú pre používateľa k dispozícii. Používateľ bude vedieť iba to, že úspešne odpovedal na všetky otázky testu. Na základe výsledkov hodnotiacich testov učitelia / tréneri športu získajú cenné informácie týkajúce sa užívateľa/športovca a tiež niektoré ukazovatele, že používateľ/športovec môže patriť k Red Bulldogs, Blue Bulldogs alebo Black Bulldogs.
 • buldog (náchylný na šikanovanie alebo šikanovanie obete),
 • modrý buldog (športovec so silným sebavedomím),
 • čierny buldog (potenciálne šikanovanie alebo neznášanlivosť).

Vzdelávacia hra na hranie rolí: Používateľ/športovec sa naučí, ako reagovať na rôzne stresujúce prípady šikanovania a neznášanlivosti, ktoré sa môžu vyskytnúť na športových ihriskách. Viaceré šikanovanie, násilie, diskriminácia, rasizmus v tímových športoch je predstavené vo forme scénok hrania rolí: úloha obete šikanovania (Červený buldoček), úloha šikanovania (Čierny buldoček) alebo úloha okolostojaciho (Modrý buldog). Používateľ musí vybrať svoju obrannú líniu z dvoch možností a systém bude okamžite informovaný, ak bol jeho výber správny alebo nesprávny. Cieľom hry na hranie vzdelávacích úloh je naučiť červeného buldočka, ako brániť šikanovaniu, modrého buldočka, ako zmeniť svoju úlohu z pozorujúceho, aby sa stal zástancom (to je osoba, ktorá vidí, čo sa deje a zasahuje, prerušuje alebo hovorí), aby zastavila šikanovanie a nabádala obete šikanovania, aby sa opäť stali aktívnymi v kolektívnych športoch, čierneho buldočka, aby pochopil, ako sa obete šikanovania cítia pri šikanovaní a aké sú dôsledky týchto opatrení, napr. zakázané tímu atď.

Vyhodnotenie znalostí získaných prostredníctvom testu sebahodnotenia hry/testu znalostí po ukončení výcviku

V tretej časti softvéru si užívateľ/športovec overí svoje vedomosti, ktoré získal, výberom správnych krokov na vyriešenie hypotetického incidentu diskriminácie na základe šikany, ktorý sa koná na športovom ihrisku. Realistický scenár bol vypracovaný s fotografiami, grafikou a podľa možnosti videom. Všetky fázy incidentu sú opísané vo viacerých scenároch. Napr. kde sa incident začal (v športových areáloch, športových zariadeniach atď.) prečo to začalo, kto bol obeťou, kto bol tyran, čo musí urobiť obeť (obranné stratégie), ako ostatní spoluhráči reagovali, aká bola úloha učiteľa/trénera, aká bola úloha rodičov z oboch strán, ako bol problém vyriešený ako zabrániť novému útoku na šikanovanie.

Užívatelia, ktorí vyberú správne kroky a vyriešia šikanovanie, ktorí dostanú vysoké skóre viac ako 98%, dostanú titul Zlatý buldoček. Zlatí buldogovia sa stanú vzorovými športovcami a vodcami menších tímov, ktorí pomáhajú trénerom počas stretnutí na zvýšenie povedomia a proti šikanovaniu. Zlatými buldočkami budú vyspelí športovci, ktorí vedia, ako sa majú správať v tímovom športe, sú schopní prijímať správne rozhodnutia a môžu dobre spolupracovať s učiteľmi a trénermi športu, aby im pomohli pri ich práci. Zlatý buldog dostane tričko s logom projektu v zlatej farbe.