eTwinning projekt 2022/2023

eTwinning je najväčšia komunita škôl v Európe. Na Slovensku sa realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Je spolufinancovaný z Európskeho programu pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+. eTwinning umožňuje zamestnancom a žiakom rôznych typov škôl spájať sa na diaľku, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady. Realizuje sa to zábavnou a inovatívnou formou s cieľom vzdelávať svojich žiakov a študentov.

Čo chceme dosiahnuť?

Cieľom nášho projektu “Deutsch macht Spa” je vzdelávať sa a rozvíjať naše znalosti nemeckého jazyka spolu so zahraničnými partnermi z Turecka a Poľska. Pracujeme v skupinách, vytvárame projekty, plagáty, príbehy, básne, postery, videonahrávky, komunikujeme v cudzom jazyku, pri práci používame web 2.0 tools.

Kto je do projektu zapojený?

Do tohto projektu našu školu zapojila pani profesorka Ivana Biačková. Zo žiakov sú v projekte zapojení: 1.B Viktor Dankanin, 1.D Jozef Chvostáľ, Veronika Krasenská, 2.C Barbora Čermáková, Nina Alexandra Majerníková, Karolína Michaličová, Tímea Stretavská, 3.A Adela Šaffová a 3. F Matej Miša.

Naše úlohy

  1. Vytvorili sme logo a plagát na tému Deutsch macht Spaꞵ s využitím web 2.0 tools.
  2. Na stránku Padlet si každý z nás nahral obrázok so svojím avatarom a základnými informáciami o sebe.
  3. Na stránke slowly si každý s náhodne vybratým zahraničným priateľom vymenil listy.
  4. Vytvorili sme plagát o Veľkej noci, aby sa aj naši zahraniční partneri dozvedeli o našom sviatku. My sme získali informácie o Ramadáne.
  5. Nahrali sme báseň zo začiatočným slov názvu projektu – tzv. akrostichon. Každá skupina prispela svojím nápadom.

https://www.youtube.com/shorts/pM3FLcQPaY0

  1. Zmiešané skupiny pracovali v sieti Telegram na rôznych témach, napr. vytvorili mind map ako pomôcku pri učení sa nemeckých slovíčok,  vymysleli básne Haiku s troma veršami na tému Mai, pripravili video so sloganmi ako podporu vo vyučovaní nemčiny. Pri príprave koláží sme použili aplikáciu Canva. https://www.youtube.com/watch?v=aIX4zhLs_0I
  2. Každá partnerská skupina vytvorila v StoryJumper jednu kapitolu príbehu; výsledkom je e-kniha s názvom Neu im Ausland ( Nová v zahraničí) https://www.storyjumper.com/book/read/153510811
  3. Informácie sme si prehĺbili a precvičili prostredníctvom kvízov Kahoot.
  4. Neoddeliteľnou súčasťou bolo i záverečné hodnotenie projektu, z ktorého je videonahrávka.https://www.youtube.com/watch?v=FpeW4ud7dww

Naše práce môžete nájsť i na Instagrame: https://instagram.com/deutschmachtspass2023?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Mgr. Ivana Biačková, koordinátorka projektu

 

Prezentácie projektu