Poznajme sa navzájom – Vyškov

Poznajme sa navzájom

Dlhoročné partnerstvo miest Vyškov a Michalovce rozvinuli bývalí riaditelia PaedDr. Ivan Pokorný (Gymnázium Vyškov) a Viliam Záhorčák (Gymnázium P. Horova Michalovce) do medzinárodného česko-slovenského projektu Poznajme sa navzájom. Svoje začiatky datuje do roku 2006.
Výmenné stretnutia sa každoročne organizujú  v mesiaci október. Počas neho študenti absolvujú  bohatý program, v ktorom sa oboznámia s významnými pamiatkami oboch regiónov,. Vo Vyškove nesmie chýbať lokalita akou je Slavkovské bojisko, Žuráň, Mohyla míru či Slavkovský zámok.
U nás Spiššký hrad, Morské oko, oblasť Tokaja a i. Súčasťou projektu je aj vzájomné spoznávanie študentov, ktoré v mnohých prípadoch vyústilo do dlhoročného priateľstva.
​Ďakujeme našim priateľom a koordinátorom projektu Mgr. Jane Kolčářovej, Mgr. Zlatke Zbořilovej a PhDr. Radkovi Mikulkovi (Gymnázium a SOŠZE Vyškov) a PhDr. Viole Želinskej (Gymnázium Pavla Horova) za skvelú organizáciu a priebeh mnohoročných stretnutí.