Schulbrücke in Greifswald

Schulbrücke in Greifswald

Dňa  18. októbra odcestovalo prezentovať našu krajinu a školu na projekte „Schulbrücke Europa“ 8 žiakov a 2 učitelia do Greifswaldu.

Študenti tam počúvali prednášky filozofa, ktorý prednášal o histórií Európy a utópiach pre lepší svet.

Popri našich žiakov sa na „Schulbrücke“ zúčastnili aj žiaci a študenti zo Švédska, Talianska, Francúzska a Rumunska a dve nemecké školy. Žiaci mali za úlohu prezentovať v scénickej hre kultúru a históriu svojej krajiny a pripraviť medzinárodný bufet. Žiaci pracovali spolu v zmiešaných skupinách a vyjadrovali sa k témam ako: politika, vzdelanie, priemysel, ekológia, vojna, mier a hodnoty. V rámci programu bol absolvovaný výlet do historickej časti mesta Stralsund.

Na programe bol ďalej pripravený film:“TOMORROW“, po ňom mali žiaci za úlohu napísať dejiny budúcnosti a zamyslieť sa nad otázkou riešenia určitých spoločenských problémov a čo by sa napr. malo zmeniť v odvetviach ekonómie a demokracie. Po prekonaní prvotných jazykových bariér si to žiaci začali pekne užívať, zlepšili si znalosti nemčiny, mali úžasné a kreatívne myšlienky a medzi žiakmi vznikli krásne medzinárodné priateľstvá.

Am 18 Oktober sind 8 Schueler und 2 Lehrer abgefahren um unseres Land bei dem Projekt „Schulbruecke Europa“ zu repräsentieren.

Dort haben die Schueler Vorträge von einem Philosophen ueber die Geschichte Europas und Utopien fuer eine bessere Welt gehoert.

Neben unserer Schule aus der Slowakei waren dort noch die Schulen aus Schweden, Italien, Frankreich Rumänien und zwei deutsche Schulen. Die Schulen haben in einem szenischen Spiel die Kultur und Geschichte ihres Landes präsentiert und ein internationales Buffet vorbereitet. Dann haben sie viel in gemischten Gruppen, zu Themen wie Politik, Bildung, Werte, Wirtschaft, Oekologie, Frieden und Krieg gearbeitet. Wir haben auch einen Ausflug in die historische Stadt Stralsund gemacht.

Nachdem die Schueler den Film „TOMORROW“ geguckt haben, sollten sie die Zukunftsgeschichten schreiben, wie sie bestimmte gesellschaftliche Probleme loesen wuerden und was sich z.B. in den Bereichen der Oekonomie, Wirtschaft, Bildung und Demokratie in Zukunft aendern sollte. Nachdem die anfänglichen sprachlichen Barrieren ueberwunden waren, hat es den Schuelern Spass gemacht, ihr Deutsch ist besser geworden, sie hatten tolle und kreative Ideen und es sind viele gute internationale Freundschaften entstanden.