Schulbrücke Europa in Weimar 2018

Schulbrücke Europa in Weimar 2018

Žiaci nášho gymnázia sa v týchto dňoch (4.-12.10. 2018) zúčastňujú medzinárodného projektu „Schulbrücke Europa“. Ide o európsky projekt v nemeckom jazyku, na ktorom sa v nemeckom meste Weimar stretli stredoškoláci z Nemecka, Rumunska, Holandska, Južného Tirolska, Švédska, Francúzska a Slovenska. Hlavná téma je “Transformácia Európy – odkiaľ? kam?” Ich úlohou je diskutovať v multinárodných skupinách o pojmoch národ a Európa z hľadiska tém vzdelanie, hodnoty, demokracia, ľudské práva, hospodárstvo, ekológia, vojna a mier.
Žiaci pri prezentáciách krajín a tvorení projektov spoznávajú dejiny Európy a zamýšľajú sa nad jej budúcnosťou.
Projekt „Schulbrücke Europa“ prebieha pod záštitou nemeckých nadácií, a to „Robert-Bosch-Stiftung“, „Deutsche Nationalstiftung“ a „Europäische Jugendbildungsstätte Weimar“. Naša veľká vďaka takisto patrí aj hlavným a zanieteným lektorom, ktorými sú každoročne Dr. Frithjof Reinhardt a Thomas von der Gönna.