Innovation in secondary education

Innovation in secondary education

V dňoch 18. – 20. mája 2023 sa Mgr. Ivana Biačková zúčastnila na seminári „Innovation in secondary education“, organizovanom v rámci európskeho projektu eTwinning. Seminár zahŕňal prednášky a workshopy zamerané na nové metódy vyučovania a umožnil nadviazanie formálnych i neformálnych kontaktov s potenciálnymi partnermi zo Slovenska i zahraničia.