Deň otvorených dverí na GPH 2022

Pozvánka

Vážení rodičia, milí deviataci,

dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie s vedením školy, učiteľmi a žiakmi Gymnázia Pavla Horova na platforme MS Teams na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ (DOD)  Gymnázia Pavla Horova 

dňa 14.2.2022 (pondelok), v čase od 17:00 hod. do 18:00hod.

Prosíme Vás, aby ste sa na DOD zaregistrovali na: https://lnk.sk/ruvw

Po zadaní Vašej mailovej adresy Vám pošleme link na pripojenie. Stačí už len kliknúť, pripojiť sa a sledovať.

Vaše otázky môžete už teraz posielať na adresu gph@gphmi.sk. Počas prenosu budeme na nich odpovedať a zároveň sa môžete pri on-line prenose pýtať na to, čo Vás zaujíma. Dozviete sa:

  • čo je v našej gymnaziálnej rodine nové a čo pre Vás pripravujeme,
  • aké sú možnosti štúdia na našom gymnáziu,
  • aké benefity Vám ponúkame.

Pred samotným DOD Vám ponúkame pozrieť si najnovšiu interaktívnu prezentáciu školy. V nej Vám predstavíme naše priestory, štúdium, projekty a aktivity žiakov a časť z toho, čo všetko môžete s nami zažiť.

Prezentáciu si môžete pozrieť on-line na:  https://prezi.com/view/5F9r6pIWLAI9w1v8gTNc/ 

 

ONLINE INFORMAČNÝ DEŇ dňa 15.2.2022 (utorok), v čase od 16:00 hod. do 19:00hod.

 V tomto online priestore budú mať žiaci 9. ročníka a ich rodičia možnosť položiť otázky k štúdiu, na ktoré nenašli odpoveď v zasielanej brožúre Stredná pre teba, ktorú pripravil Košický samosprávny kraj a nájdete ju na: https://www.strednapreteba.sk/sites/default/files/stredna_pre_teba_brozura_2022_2023.pdf

Rodičia sa v tento deň môžu preklikávať medzi viacerými školami a pýtať sa na to, čo ešte potrebujú vedieť.

Link na online informačný deň na Gymnáziu Pavla Horova Michalovce:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa9ad0872319640bbb08d643a5b091dc5%40thread.tacv2/1643373413856?context=%7b%22Tid%22%3a%22d9ede88a-9cf0-4a2f-b265-ee71f66056d2%22%2c%22Oid%22%3a%22c727db0b-bee6-4ee2-8ad2-c3f7d0d411a7%22%7d

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy a celý organizačný tím 😊