Projekt IT akadémia

IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Novinky

všetky novinky

GPH – IT Akadémia partner

Strategický cieľ projektu: Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Ciele Aktivity 1:  Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s perspektívou uplatnenia sa v IT sektore.

Ciele Aktivity 2:

Inovácia študijných programov a predmetov na univerzitách v štyroch aktuálnych a moderných oblastiach odborného zamerania – dátová veda (Data Science), internet vecí (IoT), počítačové siete a podnikovo-informačné systémy, a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií.

Cieľová skupina

  • 33 000 žiakov základných a stredných škôl
  • 3 000 študentov vysokých škôl
  • 2 100 pedagogických a odborných zamestnancov
  • 20 vysokoškolských učiteľov

Webová stránka projektu: www.itakademia.sk

Aktivity v rámci projektu IT akadémia

Účasť na exkurziách: Centrum informatickej bezpečnosti na PF UPJŠ Košice: fotogaléria

Účasť na súťažiach:

  • Košický matboj
  • Robotický battle na Alejovej
  • súťaž v 3D tlači

Účasť na prednáškach: Bezpečnosť informačných technológií.

Zapojení učitelia

Hajdanka Ľubomír, PaedDr., Hajniková Andrea RNDr., Gonda Lucián, Mgr., Ivanová Andrea, RNDr., Kunčová Jana,Mgr., Liščík Vladimír, Mgr., Nedelský Martin, Ing., Smrek Jozef, RNDr., Spišáková Mária, RNDr., Süčová Alica, RNDr., Tomková Zuzana RNDr., Virágová Erika, PaedDr.