Škola digitálnej excelencie

Škola digitálnej excelencie

Gymnázium Pavla Horova je zapojené do projektu IT Akadémie „Transformácia vzdelávania školy pre digitálnu dobu“, ktorej cieľom je pripraviť školu na vykonávanie konkrétnych krokov smerujúcich k jej transformácii na školu digitálnej excelencie (digitálnu školu) v súlade s návrhom Programu digitálnej transformácie vzdelávania na Slovensku. http://itakademia.sk/navrh-programu-digitalnej-transformacie

14. – 20. decembra 2020 sme absolvovali vstupný SELFIE dotazník na zmapovanie súčasného stavu využívania digitálnych technológií.

Zúčastnilo sa ho 90% študentov, 81 % pedagogických zamestnancov školy a 100% vedenia školy. Miera vyplnenia 

SELFIE je bezplatný online nástroj, ktorý školám pomáha posudzovať, ako využívajú digitálne technológie na inovatívne a účinné vzdelávanie. Pomocou SELFIE môžu školy získať obraz o svojej situácii, pokiaľ ide o používanie digitálnych technológií, a to na základe názorov učiteľov, študentov a vedúcich pracovníkov školy. Tento proces vlastného hodnotenia môže pomôcť otvoriť dialóg v rámci školy o možných oblastiach zlepšenia. SELFIE umožňuje školám aj monitorovať priebežný pokrok. Prostredníctvom série otázok pre učiteľov, vedúcich pracovníkov školy a študentov meria SELFIE spôsob používania digitálnych technológií pri výučbe a učení sa na našej škole. Otázky pre vedúcich pracovníkov školy boli zamerané najmä na stratégie a prax na úrovni školy v súvislosti s používaním digitálnych technológií. Otázky pre učiteľov sa týkali najmä vyučovacích postupov a otázky pre študentov ich skúseností a postupov učenia sa v súvislosti s používaním digitálnych technológií.

SELFIE vyvinula Európska komisia v spolupráci s výborom expertov a špecialistov v oblasti vzdelávania z európskych krajín. Na konci roka 2017 otestovalo betaverziu nástroja viac ako 6 700 vedúcich pracovníkov škôl, učiteľov a študentov z celej Európy.https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/

Školská správa SELFIE podobne ako skutočné „selfie“ poskytujú škole akúsi momentnú snímku jej aktuálneho stavu, pokiaľ ide o stratégiu a prax pri využívaní digitálnych technológií vo výučbe a učení sa. Výsledky zo SELFIE sú dobrým základom na identifikovanie a rozoberanie silných a slabých stránok, ako aj na vypracovanie plánu školy v oblasti používania digitálnych technológií na podporu vzdelávania pre ďalšie obdobie s cieľom vytvoriť Školu digitálnej excelencie.