Deň vysokoškoláka na PF UPJŠ

Deň vysokoškoláka na PF UPJŠ

Milí študenti,

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach pripravila pre vás aj v tomto školskom roku zaujímavú akciu:

Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka.

Pripravili si pre vás 36 rôznych prednášok, cvičení a seminárov z odborov: matematika, fyzika,
informatika, chémia, biológia, ekológia, geografia a učiteľstvo, ktoré ponúkajú v 55 rozvrhových
„okienkach“. Ide o ukážky vysokoškolskej výučby, ktorú prednášatelia pre vás mierne upravili. Podujatie prebieha s takmer rovnakým programom opakovane počas dvoch dní, pondelok 20.5. a v utorok 21.5.2019, teda v čase, keď na našej škole prebiehajú maturitné skúšky. Je potrebné sa prihlásiť podľa vlastného výberu na predmety, ktoré chcete absolvovať. Viac informácií sa dočítate v anotáciách jednotlivých predmetov>>>

Prihlasovanie a zápis predmetov prebieha cez portál:

https://portal.ccvapp.upjs.sk/aktivita/jeden-den-vysokoskolaka

ZÁPIS PREDMETOV JE NUTNÝ.

K dispozícii máte názov prednášky, meno prednášajúceho, čas, miestnosť a obmedzenie počtu prihlásených. Ak sa kapacita predmetu naplní, už sa na daný termín neviete prihlásiť. Vyučujúci vám po uzavretí prihlasovania potvrdí, či sa výučba uskutočňuje.

Prihlasovanie je umožnené do termínu: Nedeľa, 12.05.2019, 21:00
Doplňujúci zápis predmetov do termínu: Streda, 15.5.2019, 18:00

V prílohe nájdete podrobnejšie informácie. V minulom školskom roku boli na túto akciu pozitívne ohlasy našich študentov.