Projekt ENTER vrcholí

Projekt ENTER vrcholí

Prostredníctvom nadácie Telekom sme sa zapojili do projektu ENTER, ktorý je financovaní

Nadviazali sme na programovanie micro:bitov už z predchádzajúcich rokoch, v ktorých boli žiaci nimi nadšení. Aj v tomto školskom roku boli hodiny s micro:bitom prijaté veľmi kladne.