GPH Lego Race

GPH Lego Race

Dňa 24.10. 2023 sme organizovali súťaž v programovaní LEGO robotov – GPH Lego race.

Je to jediná súťaž s týmto zameraním v regióne Zemplína a už po tretí krát sme privítali žiakov zo základných škôl. Tento krát to boli žiaci z 5 škôl. Spolu sa súťaže zúčastnilo 37 súťažiacich,  6 rozhodcov a 5 učitelia. Súťaž sa uskutočnila v rámci aktivít Meet-and-code 2023 a za finančnej podpory nadácie

TechSoup Slovensko a nadácie Pontis n.o.

Všetkým víťazom blahoželáme a ďakujeme za účasť všetkým súťažným družstvám!