Informácia o nekonaní 2. kola PS

Informácia o nekonaní 2. kola PS

 

Riaditeľka Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach

po prerokovaní v pedagogickej rade dňa 24. mája 2024, rozhodla, že

2. kolo prijímacích skúšok pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2024/2025,

sa konať nebude, 

z dôvodu naplnenia počtu 148 miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu – študijný odbor 7902 J gymnázium a naplnenia počtu 17 miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu – študijný odbor 7902 J 05 gymnázium- informatika. 

 

Ďakujeme za váš záujem o štúdium na našej škole, veľmi si to vážime.

 

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy