Obhajoby ročníkových prác

Obhajoby ročníkových prác

Na Gymnáziu Pavla Horova sa záverom každého školského roka uskutočňujú obhajoby ročníkových prác žiakov prírodovedno – technického zamerania, na ktorých žiaci pracujú v priebehu celého roka. Študenti II. B triedy v dňoch 3. – 4. júna 2024 obhájili svoje práce s vysokou dávkou odbornosti, kreativity a prezentačných zručností. Témy ročníkových prác boli z rôznych oblastí biológie, chémie, fyziky, geografie, psychológie, informatiky a matematiky. Mnohé práce svojou kvalitou budú dobrým základom pre SOČ, prípadne bakalárske práce v ich ďalšom štúdiu.

 

Ďakujeme našim žiakom za zodpovedný prístup, konzultantom i oponentom za mentorovanie a čas venovaný našim žiakom.