Vyhodnotenie iGPH Boj 2023

Vyhodnotenie iGPH Boj 2023

V grantovej výzve PODPORA SÚŤAŽÍ NA POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY Nadačného fondu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy v Nadácii Pontis sme boli úspešní projektom STEM with FUN, podporujúc aktivity a inovatívne prístupy zamerané na vytvorenie súťaží na popularizáciu vedy a techniky.

Výška schválenej dotácie: 6170,34 €

Realizácia: 11/2022 – 06/2023

Cieľom projektu je predovšetkým podchytiť záujem mladej generácie o prírodné vedy, motivovať ich, prostredníctvom zážitkových súťaží napomôcť rozvoju schopností a znalostí, a tak vytvárať širokú základňu pre rozvoj mimoriadnych talentov. Svojimi aktivitami zároveň vytvárame priestor pre stretávanie sa mladých ľudí, pre nadväzovanie nových kontaktov, výmenu poznatkov, skúseností, názorov. Súťaže podporujú rozvoj soft skills.  Študenti súťažia v družstvách, podporuje sa tímová práca, komunikačné a prezentačné schopnosti, schopnosť riešiť problémy, merajú si svoje vedomosti, zručnosti, tvorivosť a originalitu v oblasti STEM predmetov.

Dňa 28. februára 2023 sme organizovali ďalší ročník súťaže iGPH Boj 2023 pre žiakov ZŠ a SŠ v programovaní v jazyku Python, Imagine alebo v jazyku Scratch.

Súťaží sa v 2 kategóriách:

  • 1. kategória – mladší žiaci – 8. a 9. roč. ZŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia
  • 2. kategória – starší žiaci – študenti 1. a 2. ročníka SŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia

Súťaž prebieha prezenčnou formou. Súťažia jednotlivci v dvoch kolách. Úlohou žiakov v prvom kole je vyriešiť v stanovenom čase štyri jednoduché súťažné úlohy pri počítačoch zamerané na programovanie. V druhom kole žiaci riešia logické úlohy zamerané na algoritmické myslenie.

Tohto roku sa súťaže zúčastnilo  26 súťažiacich z troch základných škôl a študenti 1. a 2. ročníka Gymnázia Pavla Horova.

Súťaž bola organizovaná s finančnou podporou Nadácie SEPS v Nádacii Pontis v rámci projektu STEM WITH FUN.

Prinášame úlohy a výsledky súťaže. Výhercov blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Úlohy – kategória starší a mladší žiaci
Logické úlohy
Riešenie logických úloh

Výsledky starší žiaci
Výsledky mladší žiaci

FOTOGALÉRIA>>>