Vyhodnotenie iGPH Boj 2023

Vyhodnotenie iGPH Boj 2023

Dňa 28. februára 2023 sme organizovali ďalší ročník súťaže iGPH Boj 2023 pre žiakov ZŠ a SŠ v programovaní v jazyku Python, Imagine alebo v jazyku Scratch.

Súťaží sa v 2 kategóriách:

  • 1. kategória – mladší žiaci – 8. a 9. roč. ZŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia
  • 2. kategória – starší žiaci – študenti 1. a 2. ročníka SŠ a príslušné triedy 8-roč. gymnázia

Súťaž prebieha prezenčnou formou. Súťažia jednotlivci v dvoch kolách. Úlohou žiakov v prvom kole je vyriešiť v stanovenom čase štyri jednoduché súťažné úlohy pri počítačoch zamerané na programovanie. V druhom kole žiaci riešia logické úlohy zamerané na algoritmické myslenie.

Tohto roku sa súťaže zúčastnilo  26 súťažiacich z troch základných škôl a študenti 1. a 2. ročníka Gymnázia Pavla Horova.

Súťaž bola organizovaná s finančnou podporou Nadácie SEPS v Nádacii Pontis v rámci projektu STEM WITH FUN.

Prinášame úlohy a výsledky súťaže. Výhercov blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Úlohy – kategória starší a mladší žiaci
Logické úlohy
Riešenie logických úloh

Výsledky starší žiaci
Výsledky mladší žiaci