Zborník anglických esejí 2023

Zborník anglických esejí 2023

Myšlienky pretavené do slov a viet v anglickom jazyku, názory a stanoviská mladých ľudí v rýchlo meniacej sa post-Covidovej dobe, ale aj osobné príbehy odkrývajúce vnútorný svet našich študentov boli obsiahnuté v prácach V. ročníka školskej súťaže v písaní esejí English Essay Competition 2023. Zúčastnilo sa jej 30 žiakov 1. ­- 4. ročníka, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. Ich úlohou bolo v stanovenom čase vytvoriť písomnú kompozíciu k jednej z určených tém.  Pri hodnotení odborná komisia učiteľov ANJ dbala najmä na čistotu jazyka a štýlu, originálnosť prejavu a prácu so slovom v cudzom jazyku.

Osobitné poďakovanie patrí asistentovi výučby Ryanovi McCrackenovi za odbornú pomoc pri výbere ocenených esejí a úvodné slovo k zostavenej publikácii. Zborník pozoruhodných písomných prác našich študentov uverejňujeme v elektronickej podobe.