Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník

  • Date & Time:
    • Juni 25, 2021

Žiaci prvého a druhého ročník a sa zúčastnia účelového cvičenia a cvičnej evakuácie.