Pokračovanie opráv v budove školy

Pokračovanie opráv v budove školy

Počas opráv budovy školy  je plánované aj maľovanie starej gymnastickej telocvične a pripravený je nový projekt na rekonštrukciu sociálnych zariadení gymnastickej starej telocvične. Dúfame, že tieto fotografie budú zakrátko už minulosťou.