učímenadiaľku.sk

učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj  oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.
Cieľom webovej stránky je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, manažmentu a zriaďovateľom škôl, ale i žiakom, študentom a rodičom zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení, ako aj pomôcť všetkým aktérom počas prerušenia vyučovania či prezenčnej výučby nachádzať riešenia vzniknutej situácie.

V sekcii https://www.ucimenadialku.sk/podpora/ nájdete prehľad podporných nástrojov pre učiteľov, ďalších pedagogických a odborných zamestnancov, rodičov, žiakov a študentov. Viaceré organizácie, inštitúcie aj jednotlivci zareagovali na súčasnú situáciu a usilujú sa pomôcť rôznymi spôsobmi – realizujú webináre, natáčajú videonávody, poskytujú priamu asistenciu a poradenstvo prostredníctvom e-mailu či telefónu. Vznikli aj mnohé skupiny, v ktorých sa učitelia, rodičia aj študenti delia o svoje skúsenosti, príklady dobrej praxe a vzájomne sa pri vzdelávaní podporujú a inšpirujú.