Manuál „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 1. 2. 2021

Manuál „Návrat do škôl 2021“ aktualizovaný k 1. 2. 2021

Ministerstvo školstva aktualizovalo manuál Návrat do škôl 2021 k 1.2.2021.

Vyučovanie od 1.2.2021 pokračuje naďalej na Gymnáziu Pavla Horova dištančnou formou.