Oznam k výučbe žiakov končiaceho ročníka

Oznam k výučbe žiakov končiaceho ročníka

Od pondelka 22. 3. 2021 Košický samosprávny kraj obnoví praktické vyučovanie pre žiakov stredných zdravotníckych škôl, ktorých je zriaďovateľom.  Žiaci ostatných stredných škôl sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Školské vyučovanie žiakov Gymnázia Pavla Horova je naďalej od 22.3.2021 zabezpečované dištančnou formou.

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/studenti-konciacich-rocnikov-zupnych-zdravotnickych-skol-vratia-prezencnu-vyucbu.html

*****************************************************************************************************************************

Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05. 02. 2021 a pokynom predsedu Košického samosprávneho kraja č. 5/2021 zo dňa 02. 03. 2021, týmto po zvážení prevádzkových podmienok pri zabezpečovaní prezenčnej formy výučby, odo dňa 03. 03. 2021 ostáva školské vyučovanie žiakov Gymnázia Pavla Horova mimoriadne prerušené a vzdelávanie je naďalej zabezpečované dištančnou formou, a to do odvolania.

Opätovne pripomíname žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, aby urobili všetko pre to, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu respiračných ochorení a koronavírusu a aby sme sa čo najskôr v zdraví mohli spoločne vrátiť do lavíc a k prezenčnej forme vyučovania.

O ukončení dištančnej formy vzdelávania Vás budeme včas informovať prostredníctvom Edupage a webovej stránky školy.
Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy

****************************************************************************************************************************

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest od 15.3.2021 tu

Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021 tu