Úspechy vo fyzike

Úspechy vo fyzike

Máj 2021: Úspešná reprezentácia našej školy vo fyzikálnych súťažiach 

Výberové sústredenie na medzinárodnú súťaž Turnaja mladých fyzikov IYPT

  • V dňoch 4.5. 2021 až 7.5.2021 sa v Bratislave uskutočnilo výberové sústredenie na medzinárodnú súťaž Turnaja mladých fyzikov IYPT, ktorá sa bude konať v júli 2021 v Gruzínsku. Na sústredení študenti predviedli prezentácie svojich experimentálnych úloh, každý z nich oponentúru aj recenziu a napísali dva testy z fyziky. Našu školu excelentne reprezentoval Matúš Jakuboc, ktorý hoci mal najvyšší počet bodov z testu a do poslednej chvíle bol horúcim kandidátom, napokon sa do reprezentačného družstva nezaradil. Nás ale teší cenný fakt, že sa kvalifikoval medzi tých najlepších v celoštátnom meradle.

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

  • Po kategórii A sa dňa 12.5.2021 konalo aj krajské kolo fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. V tomto školskom roku sme mali mimoriadne zastúpenie nielen pokiaľ ide o počet zúčastnených žiakov, ale aj z pohľadu úspešnosti.
    • V kategórii B nás reprezentovali – Matúš Jakuboc, Edita Dolobáčová a Natália Kalinová. V tejto náročnej kategórii sa Matúš Jakuboc umiestnil na výbornom 2. mieste a zaradil sa medzi víťazov súťaže, pričom iba jeden bod ho delil od ocenenia absolútny víťaz krajského kola.
    • V kategórii C sme mali početnejšie zastúpenie, šiesti naši študenti riešili úlohy krajského kola v tejto kategórii – Matej Rovder, Svätoslav Holonič, Juraj Pavolko, Sofia Tannenbaumová, Michaela Bodnárová a Dana Bobošová. Excelentný výsledok dosiahol Matej Rovder, ktorý sa umiestnil na 3. mieste s titulom – víťaz súťaže.
    • Kategória D sa v tomto školskom roku vyznačovala vyššou účasťou našich študentov, sme radi, že sa do nej zapojili až ôsmi. Zaslúžia si byť spomenutí všetci, keďže v súčasných neľahkých podmienkach sa podujali nielen riešiť náročnejšie úlohy domáceho kola, ale prejavili aj záujem svedomito sa pripravovať v rámci samoštúdia a online konzultácií. Našu školu v tejto kategórii reprezentovali – Jakub Šarik, Gabriel Kuriľak, Norbert Riebesam, Adela Šaffová, Richard Semjan, Peter Ondrik, Peter Šimko, Tomáš Tankovčík. Na vynikajúcom delenom 7. mieste sa umiestnili Jakub Šarik a Gabriel Kuriľak a obaja sa stali úspešnými riešiteľmi.

Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“

  • Mesiac máj priniesol veľmi pekné výsledky našich študentov vo viacerých súťažiach. Dňa 6.5.2021 sa konali krajské kolá celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ V Košickom kraji v kategórii študentov SŠ sa stal absolútnym víťazom Matej Rovder, ktorý z 1. miesta postupuje na celoštátne kolo. Na 6. mieste sa umiestnil Ondrej Sivák.

Fyzikálny korešpondenčný seminár FYKOS

  • V záverečnom hodnotení medzinárodného korešpondenčného seminára FYKOS (organizátor UK Praha) sa Juraj Pavolko umiestnil na výbornom 20. mieste v kategórii C a bol pozvaný na sústredenie najlepších riešiteľov.

Vďaka patrí všetkým vyučujúcim fyziky, ktorí našich talentovaných žiakov  na súťaže pripravovali, mnohokrát na úrok svojho osobného voľna.

ĎAKUJEME VŠETKÝM 🙂