Rozlúčka s maturitným ročníkom 2021

Rozlúčka s maturitným ročníkom 2021

Ocenenie najlepších absolventov školy

za reprezentáciu školy v prírodovedných, športových a spoločenskovedných súťažiach a olympiádach a za spoločensky prospešnú a charitatívnu prácu GPH oceňuje týchto absolventov

Rozlúčka s našimi štvrtákmi

príhovory pani riaditeľky a triednych učiteľov svojim žiakom, spomienky na štyri roky zážitkov prežité so spolužiakmi a učiteľmi v podobe fotiek