Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

Zverejňujeme výsledkovú listinu prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022

13. 05. 2021 výsledková listina PS_ final

Pre školský rok 2021/2022 je možné do 1. ročníka prijať 150 žiakov.

Vo výsledkovej listine je prvých 150 prijatých žiakov oddelených červenou čiarou. Sú to žiaci, ktorí získali najviac bodov, avšak nie všetci žiaci z tohto počtu potvrdia záujem o štúdium na našej škole.

Uchádzači, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta uchádzačov, ktorí poslali potvrdenie o nenastúpení,
v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí odvolanie, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.

V prípade otázok volajte 056/6423097 resp. 0911970448.

Príloha 1_ záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Príloha 2  vzor odvolania