Výsledky 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 

Výsledky 2. kola prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022 

Zverejňujeme výsledkovú listinu 2. kola prijímacieho konania zo dňa 22.6.2021

Výsledková listina PS_ 2.kolo

Počet prijatých žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022: 147