Deň študentstva/Imatrikulácia prvákov

Deň študentstva/Imatrikulácia prvákov

17. novembra oslavujeme Deň boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok pripomínajúci Nežnú revolúciu v roku 1989, ale aj Medzinárodný deň študentstva, ktorý súvisí s udalosťami z roku 1939, kedy sa v deň výročia vzniku Československa konala v Prahe demonštrácia proti nacistickej okupácii. Reakciou bola streľba do davu, ktorá si vyžiadala životy dvoch ľudí. Jedným z nich bol študent medicíny Karlovej univerzity Jan Opletal, ktorého pohreb sa spontánne premenil na masovú manifestáciu proti nacizmu. Odpoveďou bol útok okupantov v  noci na 17. novembra na vysokoškolské internáty v Prahe a v Brne a deportovanie viac ako 1200 študentov do koncentračného tábora a Hitlerov príkaz zatvoriť všetky české vysoké školy na tri roky. Na pamiatku týchto udalostí bol o dva roky neskôr vo Veľkej Británii 17. november vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva.

Študenti zohrali významnú úlohu v našich dejinách po druhý krát v roku 1989. Novembrové udalosti začali v predvečer 17. novembra v Bratislave demonštráciou skupiny študentov za zmenu školského systému a o deň neskôr sa konala v Prahe veľká spomienková akcia na udalosti z roku 1939, ktorá sa zmenila na demonštráciu za zmenu školského i celého politického systému. Vyvolala brutálny policajný zásah proti demonštrantom, čo odštartovalo takzvanú Nežnú revolúciu spojenú s pádom totalitného režimu v bývalom Československu.

Deň študentstva je oslavou študentov, ktorí sú nositeľmi zmien a progresu v spoločnosti. Je to zároveň príležitosť, aby sme vzdali úctu a vyjadrili vďačnosť všetkým študentom, ktorí chcú na seba pracovať, zodpovedne si plnia svoje povinnosti, pozitívne ovplyvňujú život v svojich komunitách a dosahujú vynikajúce výsledky. Práve vy predstavujete vzor pre tých ostatných. Ďakujeme Vám za všetky dosiahnuté výsledky, za vzornú reprezentáciu Gymnázia Pavla Horova.

Milí študenti,

k Dňu študentstva Vám srdečne blahoželáme. Osobitne pozdravujeme našich prvákov, ktorí nastúpili na štúdium v septembri a zdolávajú neľahký prechod zo základnej školy poznačený pandemickým obdobím dištančného vzdelávania.

Milí prváci,

nech Vás čiastočný neúspech neodrádza, prešli sme tým všetci a pozitívne výsledky sa určite dostavia, chce to len čas a veľa driny, ale pri ukončení štúdia budete hrdí na to, že ste absolventmi GPH.  Prajeme Vám veľa energie a trpezlivosti pri náročnom štúdiu, veľa snov a ambícií, ale aj veľa pekných chvíľ spojených so študentským životom, ktoré je síce teraz takisto ovplyvnené pandémiou, no aj tak bude tým najkrajším obdobím Vášho života.

Želáme všetkým študentom veľa zdravia a síl pri zdolávaní každodenných prekážok.

Pri príležitosti Dňa študentstva sa každoročne na našej škole koná imatrikulačná slávnosť žiakov prvého ročníka. Imatrikulácia sa kvôli proticovidovým opatreniam nemohla konať v školskej telocvični, ako býva dobrým zvykom za účasti celej školy, ale klasické “ušká”, tradované od nepamäti nechýbali 🙂

V predvečer Dňa študentstva sa pre našich “peršakoch” organizoval večerný online kvíz. Zúčastnilo sa ho 59 prvákov, ktorí si zmerali sily vo vedomostnom kvíze s 50timi otázkami z rôznych oblastí, ako napríklad aktuálne dianie, literatúra, šport, či dianie na škole. Víťazné družstvo vyhralo tortu pre svoju triedu a pre seba malé prekvapenie, ktoré im odovzdá organizátor kvízu – Žiacka rada pôsobiaca pri GPH pod vedením p.Liščíka.

Výsledky kvízu v tabuľke 🙂 (L.Gonda)