Školské kolo olympiády v anglickom jazyku kat. 2B, 2C

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku kat. 2B, 2C

Výsledky školského kolo olympiády v anglickom jazyku v kategórii 2B a 2C:

Dňa 22.11.2021 sa uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku v kategórii 2B a 2C s týmito výsledkami:
  1. miesto Soňa Spišáková, 3.C
  2. miesto Kristína Čižmárová, 4.E
  3.  miesto Bianka Vincová, 4.C
V anglofónnej kategórii 2C do okresného kola postupuje žiacka 4.B Nina Semjanová.
Žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.
Mgr. Katarína Salatková, PK ANJ