Jubilejný rok 2022

Jubilejný rok 2022

V novom roku 2022 si Gymnázium Pavla Horova pripomenieme 100. výročie svojho založenia.

Obdobie naplnené plnohodnotnou, dynamickou činnosťou s vynikajúcimi výsledkami.

O dobré meno školy sa zaslúžili generácie výnimočných učiteľských osobností a množstvo vynikajúcich absolventov. Všetkým patrí veľká vďaka.

Je naozaj na čo spomínať… Menili sa názvy, vybavenie školy, menili sa riaditelia, učitelia, žiaci, predmety, zmien bolo a ešte bude veľa… Jedno sa však ani za 100 rokov nezmenilo. Vzťah medzi učiteľom a žiakom, ktorý dodáva vyučovaniu a spoločne strávenému času náboj, energiu, korenie, chuť, melódiu. Školu netvoria tehly, budova ani lavice – školu tvoria ľudia, pocity a emócie s ňou spojené. A vôňa talentu, často sprevádzaná skromnosťou, slušnosťou i decentným sebavedomím, vždy bola, je a verím, že i bude ozdobou nášho gymnázia.

Máme bohatú históriu, silné tradície a budúcnosť pred nami. Nech Gymnázium Pavla Horova aj naďalej hrdo nesie vlajku šíriteľa vzdelanosti, ľudskosti, tvorivosti, nech vychováva ďalšie a ďalšie generácie úspešných študentov a nech je svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov!

🍀 VIVAT AKADEMIA!🍀
Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy