Úspech je odmena za drinu

Úspech je odmena za drinu

Výsledky predmetových olympiád a súťaží v mesiaci február – marec 2022:

Krajské kolo Turnaja mladých fyzikov

Tím GPH – Matúš Jakuboc (IV.E), Lujza Lea Lavriková (I.B ), Vladimír Jančár (III.A) – 1. miesto

Výsledky jednotlivcov:

Matúš Jakuboc (IV.E) – 2. miesto

Lujza Lea Lavriková (I.B ) – 3. miesto

Vladimír Jančár (III.A) – 5. miesto

Krajské kolo Matematickej olympiády v kategórii A

Vladimír Jančár (III. A) – úspešný riešiteľ, 4. miesto
Hong Hanh Nguyen (III.C)- úspešná riešiteľka, 5. miesto
Matej Rovder (III.A) – úspešný riešiteľ, 9. miesto

 

Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A

Matúš Jakuboc (IV.E) – víťaz krajského kola, 3. miesto

Lujza Lea Lavriková (I.B ) – úspešná riešiteľka, 4. miesto

 

Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Karin Petruňová (II.B) – 1. miesto, kategória B, postup na celoslovenské kolo
Kristína Borošová (III.B ) – 2. miesto,  kategória A

 

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku

Nika Kocurová (IV.C) –  4. miesto, kategória B

 

Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku: 

Michaela Gerberyová (III.C) – 3.miesto, kategória 2B

Anna Bamburáková (IV.C) – 4.miesto, kategória 2B

Margaréta Hajduková (II.B) – 2.miesto, kategória 2A

Michaela Timková (I.C) – 6.miesto, kategória 2A

  • V mesiacoch november a december 2021 sa uskutočnili medzinárodné skúšky z nemeckého jazyka na získanie certifikátu Deutsches Sprachdiplom II, ktorý je vstupenkou na štúdium v Nemecku. Keďže ich korektúra prebieha v Nemecku, na ich výsledky si študenti museli počkať až do februára. Žiaci dosiahli úroveň B2, polovica dokonca úroveň C1.  K získaniu Diplomu DSD II srdečne blahoželáme našim študentom: Anna Bamburáková, Michal Tarbaj, Ľubomíra Coričová, Paulína Bugriová, Richard Stanko, Matúš Jakuboc, Oto Ulbricht, Laura Pribulová.

16. ročník celoslovenskej súťaže Ruské slovo

Peter Ondrík (II.D) – poézia – 1. miesto

Gabriel Kuriľak (II.B ) –  próza – 1. miesto

Sofia Drožetská (I.C) –  próza RP – 1. miesto

Aneta Žužová (II.D) –  sólo spev – 3. miesto

  • Gymnázium Pavla Horova sa v školskom roku 2021/2022 prvýkrát zapojilo do súťažnej prehliadky Festivalu drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča, ktorá prebieha v ukrajinskom jazyku a naša žiačka Kateryna Herzanych sa umiestnila v celoslovenskom kole na 3. mieste, kategória IV., poézia.

Našim žiakom nechýba entuziazmus a odhodlanie pracovať aj na rozvoji vlastnej osobnosti vo viacerých oblastiach, preto sme sa aj v tomto školskom roku už tradične zúčastnili XXIV. ročníka krajského kola Olympiády ľudských práv. Súťaž prebehla 10. februára online formou. Naše gymnázium reprezentovali Beáta Kasincová (III. D) a Matúš Hirjak (III. E). V testovej časti obsadila B. Kasincová 20. miesto a M. Hirjak 30. miesto spomedzi všetkých účastníkov krajského kola.

K všetkým dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.