44. ročník celoštátneho kola SOČ

44. ročník celoštátneho kola SOČ

V dňoch 27. – 29. 4.2022 sa konal 44. ročník celoštátneho kola Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) na pôde SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove. Do tohto ročníka sa zapojilo spolu od školských kôl 3196 žiakov. Súťažilo sa v 17 odboroch v oblasti prírodovedných, technických, humanitárnych a spoločenských vied.

Celoštátna súťaž predstavila v obhajobách tých najlepších stredoškolákov so svojimi projektami, medzi ktorých patrili aj štyria žiaci našej školy.

Na celoštátnej prehliadke bola porotou hodnotená najmä odborná a obsahová úroveň práce, schopnosť argumentovať, formálna stránka práce, používanie odbornej terminológie a samotné jej využitie.

Celoštátna prehliadka SOČ ukázala vysokú úroveň vedomostí žiakov, o čo viac nás tešia dosiahnuté úspechy v odboroch:

História, filozofia, právne vedy – Matúš Tomovčík (3.B),  3. miesto

Životné prostredie, geografia, geológia – K. Borošová (3.B),  4. miesto

Chémia, potravinárstvo – Adela Šaffová (2.A),  úspešná riešiteľka

Problematika voľného času – Emma Dudová (3.B),  úspešná riešiteľka

BLAHOŽELÁME!

RNDr. A. Hajniková