Fotografická výstava „GENS UNA SUMUS … už 100 rokov“

Fotografická výstava „GENS UNA SUMUS … už 100 rokov“

13. mája 2022 bola slávnostne otvorená fotografická výstava od minulosti k súčasnosti Gymnázia Pavla Horova „GENS UNA SUMUS – SME JEDNA RODINA … už 100 rokov“ pri príležitosti 100. výročia vzniku školy, ktorú škola inštalovala v rámci akcií Župných dní KSK s cieľom upozorniť širokú verejnosť na mimoriadne výročie tejto vzdelávacej inštitúcie.

Hovorí sa, že budúcnosť začala už včera. V prípade našej školy to platí stopercentne. Inštitúcia počas svojej existencie jedenásťkrát zmenila svoj názov a pamätá 18 riaditeľov, stovky učiteľov a tisíce žiakov. Sú to množstvá osudov, ktoré michalovské gymnázium, sídliace od roku 1931 v účelovej funkcionalistickej budove, istým spôsobom formovalo a ktoré zas formovali školu. Spolu sme ale jedna veľká gymnaziálna rodina. Gens una sumus…

Roky utekajú, nedajú sa zastaviť. A predsa sa radi vraciame v spomienkach do minulosti. Prečo? Lebo bez toho by sme boli ničím.

Prispieť k tomu má aj výstava, inštalovaná na plote našej školy. Prejdite sa popri nej a všimnite si vážne i úsmevnejšie momenty z minulosti i prítomnosti – to, čo dáva škole dušu…

Dnešné Gymnázium Pavla Horova predstavuje modernú, dynamickú školu 21. storočia s bohatou a úspešnou minulosťou. Všetko to dodáva zdravé sebavedomie, ale zároveň ide o záväzok nesklamať generácie našich predchodcov.

Nech teda naše gymnázium aj naďalej hrdo nesie vlajku šíriteľa vzdelanosti na Zemplíne a nech vychováva ďalších úspešných žiakov…

Fotografická výstava bude na plote školy umiestnená do konca júna 2022 a potom opätovne v septembri 2022.

Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy