Stali sme sa členmi Diamantového klubu DofE

Stali sme sa členmi Diamantového klubu DofE

Gymnázium Pavla Horova rozširuje svoje portfólio o diamantovú cenu vojvody z Edinburghu.

Tento školský rok sa riaditeľka Gymnázia Pavla Horova Katarína Olšavová zapojila spoločne s koordinátorkou  miestneho centra DofE dagmar Herbecovou do ročného programu zameraného na rozvoj manažérskych a komunikačných zručností manažmentu škôl s názvom Diamantová cena DofE. V spolupráci s expertným mentorom Alexandrom Popracom  zo Slovenskej Sporiteľne pracovali na svojich cieľoch v oblastiach Ja ako líder, Vízia školy, Budovanie tímu a Financovanie. V piatok 17. júna 2022 v priestoroch budovy Prešovského samosprávneho kraja prebehla záverečná prezentácia plnenia stanovených cieľov. Za podporu a možnosť zúčastniť sa takéhoto inšpiratívneho vzdelávania ďakujeme nielen tímu DoFe, ale aj Košickému samosprávnemu kraju.

Gymnázium Pavla Horova sa tak stalo súčasťou Diamantového klubu DofE.

  • Program Diamantová cena DofE pomáha riaditeľom škôl rozvíjať ich manažérske zručnosti potrebné k riadeniu školy, nastaviť si jasné smerovanie ich školy v podobe vízie v spolupráci s VÚC.
  • Program im pomôže viesť na škole fungujúci tím, čo im umožní robiť zmeny na školách cez jednoduchšiu komunikáciu medzi vedením a učiteľskými tímami.
  • Vďaka ich mentorovi získajú inšpiráciu zo sveta biznisu.
  • Stanú sa súčasťou siete riaditeľov, ktorí riešia podobné situácie a problémy ako oni.
  • Aplikovanie získaných vedomostí a zručností na škole im pomôže odlíšiť ich školu od ostatných škôl v regióne.

**********************************************************************************************************************

  • Program Diamantová cena DofE pomôže učiteľom rozvíjať ich manažérske zručnosti potrebné pre vedenie ich DofE tímu na škole.
  • Budú mať možnosť preukázať svoje schopnosti a zručnosti v existujúcom tíme na škole a podporiť tak svoje kariérne smerovanie.
  • Program im pomôže vytvoriť lepšie podmienky pre ich aktivity na škole.
  • Učitelia dostanú jedinečnú príležitosť stať sa súčasťou tímu, ktorý bude tvoriť víziu a teda budúcnosť ich školy.
  • Dozvedia sa odpoveď na otázku „Ako nevyhorieť?“.

Do druhého ročníka Diamantovej ceny DofE v roku 2021/2022 sa zapojilo 5 krajov – Bratislavský, Trnavský, Banskobystrický, Košický a Prešovský, ktoré tak priamo podporujú komplexné manažérske vzdelávanie svojich škôl. Z Košického kraja boli v ročníku 2021/2022 zapojené školy : Gymnázium Javorová v Spišskej Novej Vsi, Gymnázium Pavla Horova v Michalovciach,Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou a Základná škola v Ždani.

Dagmar Herbecová, koordinátorka DofE