Multiplikačné športové podujatie BULLDOG

Multiplikačné športové podujatie BULLDOG

Projekt Bulldog na Gymnáziu Pavla Horova končí, aplikácia Bulldog začína

Medzinárodný projekt Erasmus+ Bulldog zameraný proti šikanovaniu, diskriminácií, násiliu a rasizmu na športoviskách sa chýli ku koncu. Výsledným produktom tohto projektu je aplikácia Bulldog, ktorá je určená žiakom, učiteľom, trénerom a širokej verejnosti. Je určená ľuďom, ktorým nie je ľahostajná problematika šikanovania, ktorí  nezatvárajú oči alebo neignorujú túto vážnu problematiku a chcú sa naučiť, ako zvládať rôzne situácie spojené s týmto negatívnym konaním.

Dňa 9. 6. 2022 Gymnázium Pavla Horova zorganizovalo pre žiakov základných škôl nášho mesta Multiplikačné športové podujatie. Tohto podujatia sa zúčastnilo 45 žiakov a 10 učiteľov  základných škôl. Pre žiakov sme pripravili prezentáciu, ktorej obsahom boli základné informácie o šikanovaní, informácie o medzinárodnom projekte Erasmus+ Bulldog a záver prezentácie patril samotnej aplikácii Bulldog, ako s ňou pracovať a čo je jej obsahom. Žiaci na prácu s aplikáciou využívali naše školské tablety a vlastné mobilné telefóny. Robili testy, pozerali videá, následne odpovedali na otázky týkajúce sa situácií, ktoré sledovali na videách a na záver si urobili sebahodnotiace testy. Aplikácia automaticky vyhodnocuje výsledky a žiaci si po skončení práce s appkou pozreli svoje umiestnenie v prehľadnej tabuľke.

 

Appku  Bulldog – prevencia šikanovania na športoviskách – pre telefóny s Androidom si môžete stiahnuť cez tento QR kód: