The Personalities of GPH

The Personalities of GPH

V rámci sprievodných akcií k 100. výročiu Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach sa 21. júna 2022 uskutočnila v II.C otvorená hodina z anglického jazyka, venovaná osobnostiam z histórie a súčasnosti školy.

Prezentujúci žiaci II.C, pozvaní hostia a učitelia si pripomenuli básnika Pavla Horova, kardinála Jozefa Tomka, profesora Hlaváča, lekára Štefana Kukuru, speváka Kristiána Dufinca a mnohých iných.  Všetky osobnosti výraznou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena školy  a preto je dobré poznať ich životné osudy a úspechy.  Osobnosti, ktoré sa objavili v prezentáciách žiakov, ovplyvňovali výraznou mierou nielen svojich rovesníkov, ale stali sa inšpiráciou a motiváciou aj pre súčasných žiakov školy.