Adaptačný program

Adaptačný program

V dňoch 13. – 27. 9. 2022 sme na našej škole úspešne zrealizovali prvú polovicu adaptačného programu určeného  pre žiakov 1. ročníkov. Počas piatich vyučovacích hodín sa žiaci nielen dozvedeli niečo o sebe a svojich spolužiakoch, ale taktiež sa zabavili a zasúťažili si v rôznych skupinových aktivitách. Tiež sa naučili ako môžu predísť konfliktu a na koho majú obrátiť, ak by potrebovali pomoc. V rámci programu sme sa venovali aj podpore učenia.

Prvé štyri triedy máme za sebou, ešte nás čakajú ďalšie dva, na ktoré sa veľmi tešíme.

Mgr. Katarína Kohútová, školská psychologička