Odovzdávanie jazykových certifikátov DSD

Odovzdávanie jazykových certifikátov DSD

31 žiakov si v rámci Európskeho dňa jazykov 26. 09.2022 z rúk nemeckej lektorky pani Kyry Grewe a učiteľov nemeckého jazyka prebralo certifikáty Nemeckého jazykového diplomu DSD I, úroveň B1. Niektorí z nich sa už teraz pripravujú na ďalšiu skúšku – DSD II,   B2 – C1, ktorá prebehne v novembri (písomná časť) a decembri (ústna časť).

Gymnázium Pavla Horova  od roku 2006 ponúka našim žiakom jedinečnú možnosť získať Nemecký jazykový diplom 1. a 2. stupňa (Deutsches Sprachdiplom – DSD I, DSD II).

Táto jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách.

DSD I, teda jazyková skúška prvého stupňa, zodpovedá úrovni A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, tvorí predpoklad na návštevu prípravných kurzov pred štúdiom v Nemecku. Na získanie Nemeckého jazykového diplomu DSD I úrovne A2/B1 sa zvyčajne odhaduje potreba asi 600 – 800 vyučovacích hodín nemeckého jazyka v dĺžke trvania 45 minút.

DSD II, teda jazyková skúška druhého stupňa, zodpovedá úrovni B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky, je jazykovým predpokladom pre štúdium na vysokej škole v Spolkovej republike Nemecko. Na dosiahnutie DSD II, teda úrovne B2/C1, sa odhaduje približne 800 až 1 200 vyučovacích hodín nemeckého jazyka, taktiež v trvaní 45 minút. Príprava v rámci vyučovacích hodín trvá spravidla tri a pol roka až po samotnú skúšku DSD II, ktorá sa koná v decembri alebo januári v poslednom roku školskej dochádzky na gymnáziu, teda vo štvrtom ročníku.

Uchádzači o Nemecký jazykový diplom sú zaradení do triedy s rozšírenou výučbou cudzích jazykov.  Okrem plne kvalifikovaných vyučujúcich nemeckého jazyka absolvujú žiaci hodiny s nemeckým lektorom. Výučbu nemčiny v týchto skupinách tiež výrazne podporujú nemeckí asistenti – dobrovoľníci z programu Kulturweit.

Mgr. Ivana Biačková