Knižná pamätnica GPH … CHVÁLIME ČAS a rebrandované logo školy

Knižná pamätnica GPH … CHVÁLIME ČAS a rebrandované logo školy

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Gymnázia v Michalovciach škola vydala – s finančnou podporou zriaďovateľa (Košického samosprávneho kraja)  – i reprezentatívnu 138-stranovú knižnú pamätnicu s bohatým obrazovým materiálom a názvom … CHVÁLIME ČAS (zostavovatelia: Katarína Olšavová a Matej Starják, autori textov: pedagógovia GPH, grafika, sadzba a tlač: mydesign.sk).

Obsahuje dokopy 12 kapitol. Na začiatku je opísané staré logo školy a uvedená školská hymna. Potom nasleduje príhovor súčasnej riaditeľky školy Kataríny Olšavovej a zdravice troch bývalých riaditeľov – Antona Hnátha, Viliama Zahorčáka a Rudolfa Gadomského. Ďalšia kapitola ponúka stručný prierez dejinami školy, čo je ešte doplnené vybranými zaujímavými faktami o gymnáziu. Nasledujúci text hovorí o dnešnej škole – o modernej výchovno-vzdelávacej inštitúcii, opierajúcej sa o úspešnú minulosť. Ďalšie strany sú akýmsi stručným predstavením jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov (matematiky a informatiky, prírodovedných predmetov, slovenského jazyka a umenia, cudzích jazykov, spoločenskovedných predmetov, resp. telesnej a športovej výchovy). Nasleduje charakteristika a opis činnosti školského parlamentu, ako aj priblíženie vybraných projektov, do ktorých sa škola zapojila. Ďalšia dvojstrana, tvorená kolážou fotografií, má priblížiť isté momenty zo života gymnázia. Obohatením sú tiež spomienky niektorých absolventov, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach verejného života. Publikácia končí zoznamom všetkých doterajších maturantských tried a skupín (440), resp. abiturientov (14 097).

Pri príležitosti storočnice michalovského gymnázia bolo v samotnom závere slávnostnej akadémie (14. októbra 2022) predstavené i zmodernizované (rebrandované) zlato-zelené kruhové logo školy (autorka: Lenka Šnelcerová – mydesign.sk) – tvorí ho štylizovaná zeleno-biela silueta čelnej strany funkcionalistickej budovy gymnázia so schematickým naznačením koruny mohutného exemplára platana vľavo (tento strom už takmer 100 rokov rastie v záhrade pred školou), nad tým všetkým sa vypína zelený vrch Vihorlat ako symbol Zemplína. Biely kruhopis GYMNÁZIUM PAVLA HOROVA MICHALOVCE na zlatom pozadí prerušuje v dolnej časti zelená stuha s bielym rokom 1922 (vtedy vznikla škola).

Tlač tejto pamätnice finančne podporilo mesto Michalovce

Mgr. Matej Starják, PhD.