12/10/2022 Pozvánka pre širokú verejnosť

12/10/2022 Pozvánka pre širokú verejnosť

Milí GéPéHáčkari – žiaci, absolventi, naši priaznivci,

pozývame všetkých dňa 12. októbra 2022 (v stredu) do školy – nášho gymnázia.

Čaká vás:

  • slávnostné uvedenie do života publikácie Gymnázium v Michalovciach v prvej polovici 20. storočia (o 10. hodine)
  • slávnostné odhalenie pamätnej tabule na priečelí budovy gymnázia (o 11.30 hodine)
  • večerná/nočná prehliadka budovy gymnázia (o 18. hodine)

Príďte si s nami pripomenúť pamätný dátum…