Pozvánka na Veľtrh vysokých škôl 2022

Pozvánka na Veľtrh vysokých škôl 2022

Pozývame všetkých študentov, riaditeľov SŠ,  kariérových poradcov stredných škôl na VII. ročník Veľtrhu vysokých škôl, ktorý v tomto školskom roku organizujeme dňa 22.11.2022.