Prehliadka ročníkových prác

Prehliadka ročníkových prác

Dňa 18. novembra 2022 sa pri príležitosti 100. výročia založenia našej školy uskutočnila prehliadka najlepších ročníkových prác žiakov prírodovedného zamerania. Určená bola pre ich mladších spolužiakov. Svoje práce z rôznych oblastí  prezentovali žiaci 3. B a 3. D triedy.

Z 3. B vystúpili Michal Demko so zaujímavou  dejepisnou prácou, ktorá sa venovala pôsobeniu šľachtičnej  Gladys Vanderbiltovej v regióne Zemplín, Daniela Lechmanová z chémie sa venovala využitiu antokyanínov ako acidobazických indikátorov  a Tomáš Popjak  popisoval zranenia dolných končatín pri kontaktnom športe džudo.

Z 3. D sa predstavili Katarína Chromá s fyzikálnou prácou Stojaté vlnenie, ktoré aplikovala na gitarovej strune, Jakub Vinc, ktorý sa venoval zlepšeniu  bezpečnosti chodcov na Masarykovej ulici. Výnimočnú prácu prezentoval Samuel Penksa, ktorý sa venoval téme Rezbárstvo a vlastnoručne vytvoril a vyrezal z lipového dreva reliéf loga Gymnázia Pavla Horova s priemerom jeden meter. Opísal v ňom celý postup od začiatočnej úpravy spíleného dreva, cez hobľovanie, lepenie, brúsenie až po následné tvorenie, ktoré pozostávalo z nákresu, hrubého vyrezávania, tvorenia detailov a konečnou povrchovou úpravou. Výsledkom už nie je len obyčajný kus dreva, ale prostredníctvom rúk vložený duch tvorivosti. Toto dielo venoval škole a dôstojne zdobí stenu  v spoločenskej miestnosti na 1. poschodí Gymnázia Pavla Horova.

RNDr. Beáta Semková