Matematický B-day

Matematický B-day

Dňa 15. decembra 2022 sa konala medzinárodná matematická súťaž tímov Matematický B-day.

Aj v tomto roku sa do tejto súťaže prihlásili žiaci našej školy, ktorí súťažili v piatich štvorčlenných tímoch. Súťaž sa uskutočňuje na základe spolupráce Fakulty prírodných vied UKF v Nitre s Freudenthalovým inštitútom na Univerzite v Utrechte v Holandsku v rámci riešenia projektu 7RP PRIMAS.

Jeden z hlavných cieľov projektu PRIMAS je vytváranie prostredia bádateľsky orientovaného edukačného procesu (inquiry-based learning) a realizovanie aktivít vhodných na implementáciu tohto objavného vyučovania matematiky.

Po vyhodnotení výstupných prác všetkých tímov budú v priebehu marca zverejnené výsledky tejto súťaže.

PaedDr. Ľubomír Hajdanka