Deň Zeme 2023

Deň Zeme 2023

Dňa 21. apríla 2023 sme sa v škole učili trošku netradične…

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme (22. apríl 2023) si naši ENVIROkrúžkari spolu so Študentským parlamentom pripravili na vyučovanie náučné panely a aktivity v areáli školy. V rámci vyučovacích hodín sme zábavným testom zistili, že absolútne nevieme správne separovať odpady, že takmer nikto z nás netušil, čo je to luffa a že sa to dá normálne pestovať, že využívať energie v domácnosti sa dá aj efektívne alebo že starý papier alebo noviny vieme jednoducho premeniť znova na estetický kúsok papiera využiteľný napríklad na napísanie blahoželania.

Sťažovať sa na to, že s našim životným prostredím je to zlé, nestačí…Musíme konať. My sme sa dnes na GPH skúsili navzájom inšpirovať ako na to. A podarilo sa …

RNDr. Andrea Ivanová, koordinátorka environmentálnej výchovy